Organizace spolku
TJ Sokol Sobotín-Petrov nad Desnou, z.s.

registrováno u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu L, vložce číslo 545
sídlo Sobotín č.p. 313 (nejedná se o doručovací adresu)
IČ: 166 26 672


Nejvyšší řídící orgán - Valná hromada TJ;

Statutární orgán: předseda;
Zřízena je kontrolní komise.


Mezi valnými hromadami činnost řídí a zajišťuje výkonný výbor TJ.


Složení výkonného výboru TJ:

předseda TJ: Zaoralová

tajemník výkonného výboru: Semerádová

hospodářka: Mošelová

další členové:

 Bittnerová, Havlíček, Bublík ml., Florián, Mošel, Stromšík, Vernerová, Zaoral


kroniku TJ vede Havlíček